Contacts

BGT Corporation Public Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 ประเทศไทย
โทร : 02-540-2888
แฟกษ์ : 02-540-1953
Website : www.bodyglove.co.th
Facebook : Body Glove Thailand
Instagram : @bodygloveth

โซนกรุงเทพฯ

ซีคอน ชั้น G โทร. 02-7218614
เซ็นทรัลบางนา ชั้น 2 โทร. 02-3984329
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 2 โทร. 02-8845097
เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 โทร. 02-8724097
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศก์ ชั้น 1 โทร. 02-5261128
เซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ ชั้น 1 โทร. 02-1942790
เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น 1 โทร. 02-4777286
เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น G โทร. 02-7341616
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น G โทร. 02-9580131
แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1 โทร. 02-9475209
มาบุญครอง ชั้น 2 โทร. 02-0484889
มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ ชั้น 1 โทร. 02-0023153
โลตัสกระทุ่มแบน ชั้น 1 โทร. 034-473711
โลตัสบางกะปิ ชั้น 1 โทร. 02-0043519
โลตัสพระราม 4 ชั้น 2 โทร. 02-6727992
โลตัสศรีนครินทร์ ชั้น 1 โทร. 02-7599020
โลตัสศาลายา ชั้น 1 โทร. 034-100330
โลตัสสุขุวิท 50 ชั้น 2 โทร. 02-1024219
เมืองทองธานี (เอาท์เล็ต) โทร. 02-0623650
เคาท์เตอร์ ซูเปอร์สปอร์ต เอาเลทจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โทร. 02-0383033
เคาท์เตอร์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 3 โทร. 02-4296727
เคาท์เตอร์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 2 โทร. 02-5500446
เคาท์เตอร์ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 1 โทร. 02-4540374
เคาท์เตอร์ โตคิว ชั้น 2 โทร. 02-6260414
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เมกะบางนา ชั้น 1 โทร. 02-1051326
เคาท์เตอร์ โรบินสันบางแค ชั้น 2 โทร. 02-4582594
เคาท์เตอร์ โรบินสันบางรัก ชั้น 2 โทร. 02-6308079
เคาท์เตอร์ โรบินสันรังสิต ชั้น 1 โทร. 02-9585904
เคาท์เตอร์ โรบินสันศรีนครินทร์ ชั้น 2 โทร. 02-7218187
เคาท์เตอร์ โรบินสันสุขุมวิท ชั้น 2 โทร. 02-6512937
เคาท์เตอร์ สปอร์ตเวิด์ล เมกะบางนา ชั้น 2 None
เคาท์เตอร์ สปอร์ตเวิลด์สีลม ชั้น 1 None

โซนภาคกลาง

เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น  1 โทร.  033-003216
เซ็นทรัลพัทยาบีช ชั้น  2 โทร.  038-043159
เซ็นทรัลระยอง ชั้น  1 โทร.  038-942735
บิ๊กซีบางพลี ชั้น  1 โทร.  02-3122819
บิ๊กซีมหาชัย ชั้น  1 โทร.  034-442898
บิ๊กซีลพบุรี 1 ชั้น  1 โทร.  036-784397
บิ๊กซีศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี) ชั้น  1 โทร.  037-278715
แปซิฟิกศรีราชา ชั้น  1 โทร.  038-322411
เฟสติวัลพัทยา ชั้น  1 โทร.  038-411231
โลตัสแกลง (ระยอง) ชั้น  1 โทร.  038-670492
โลตัสนครนายก ชั้น  1 โทร.  037-316736
โลตัสสมุทรสาคร ชั้น  1 โทร.  034-866350
โลตัสสระบุรี ชั้น  1 โทร.  036-222872
โลตัสอมตะนคร ชั้น  1 โทร.  038-457375
หัวหิน ชั้น  G โทร.  032-526252
แหลมทองระยอง ชั้น  1 โทร.  038-612673
อยุธยาปาร์ค ชั้น  1 โทร.  035-801219
เอาท์เลทมอลล์พัทยา ชั้น  1 โทร.  038-427308
โลตัสคลองหลวง ชั้น  1 โทร.  02-5162139
เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น  1 โทร.  034-466868
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เซ็นทรัลมหาชัย ชั้น  1 โทร.  034-491792
เคาท์เตอร์ กนกกาญจน์ ชั้น  2 โทร.  034-518969
เคาท์เตอร์ ไชยแสง ชั้น  1 โทร.  036-530439
เคาท์เตอร์ ซูเปอร์สปอร์ตพัทยา เซ็นทรัลมารีน่า ชั้น  2 โทร.  038-197853
เคาท์เตอร์ นาซ่ามอลล์ สุพรรณบุรี ชั้น  1 โทร.  035-500695
เคาท์เตอร์ โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น  1 โทร.  034-603248
เคาท์เตอร์ โรบินสัน จันทบุรี ชั้น  1 โทร.  039-340320
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น  1 โทร.  038-564348
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ปราจีนบุรี ชั้น  1 โทร.  037-454849
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ระยอง ชั้น  2 โทร.  038-942897
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ราชบุรี ชั้น  1 โทร.  032-332410
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ศรีราชา ชั้น  2 โทร.  038-313187
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ศรีสมาน ชั้น  – None
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น  1 โทร.  02-1742960
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สระบุรี ชั้น  1 โทร.  036-351350
เคาท์เตอร์ โรบินสันสุพรรณบุรี ชั้น  1 โทร.  035-454315
เคาท์เตอร์ แหลมทอง ระยอง ชั้น  2 โทร.  038-023761
เคาท์เตอร์ อัมพรอยุธยา ชั้น  2 โทร.  035-321415
เคาท์เตอร์ โรบินสัน อยุธยา ชั้น  1 โทร.  035-335261

 

โซนภาคอีสาน

ซิตี้มอลล์อุบลราชธานี ชั้น  2 โทร.  045-311289
เซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-288160
เซ็นทรัลโคราช None โทร. 044-229428e
เดอะมอลล์โคราช None None
เซ็นทรัลอุดรธานี ชั้น  1 โทร.  042-343965
เซ็นทรัลอุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-422477
ทวีกิจบุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-621100
บิ๊กเจียงหนองคาย ชั้น  1 โทร.  042-465119
บิ๊กซีบ้านไผ่ ชั้น  1 โทร.  043-274484
บิ๊กซีบุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-690189
บิ๊กซีมุกดาหาร ชั้น  1 โทร.  042-661920
บิ๊กซีร้อยเอ็ด ชั้น  1 โทร.  043-624793
บิ๊กซีเลย ชั้น  1 โทร.  042-845770
บิ๊กซีศรีสะเกษ ชั้น  1 โทร.  045-634390
บิ๊กซีอุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-284781
แฟรี่ขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-320822
โลตัสกาฬสินธุ์ ชั้น  1 โทร.  043-820053
โลตัสขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-911765
โลตัสเชียงยืน ชั้น  1 โทร.  043-781589
โลตัสบึงกาฬ ชั้น  1 โทร.  042-492254
โลตัสยโสธร ชั้น  1 โทร.  045-711245
สุรินทร์พลาซ่า ชั้น  1 โทร.  044-539097
เสริมไทยคอมเพล็กษ์มหาสารคาม ชั้น  2 โทร.  043-970664
โลตัสอุดรธานี ชั้น  1 โทร.  042-130608
เคาท์เตอร์ คลังพลาซ่า โคราช ชั้น  1 โทร.  044-248089
เคาท์เตอร์ แจ่มฟ้า 2 ชั้น  1 โทร.  053-093491
เคาท์เตอร์ ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-312881
เคาท์เตอร์ ซุ่นเฮง ศรีสะเกษ ชั้น  2 โทร.  045-631660
เคาท์เตอร์ แฟรี่ ขอนแก่น ชั้น  2 โทร.  043-226621
เคาท์เตอร์ ร้อยเอ็ด พลาซ่า ชั้น  1 โทร.  043-520167
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เซ็นทรัลอุบลราชธานี ชั้น  2 โทร.  045-422760
เคาท์เตอร์ โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-600700
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สกลนคร ชั้น  1 โทร.  042-971852
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สุรินทร์ ชั้น  1 โทร.  044-042850
เคาท์เตอร์ โรบินสันขอนแก่น ชั้น  2 โทร.  043-288233
เคาท์เตอร์ โรบินสันมุกดาหาร ชั้น  1 โทร.  042-672346
เคาท์เตอร์ โรบินสันร้อยเอ็ด ชั้น  1 โทร.  043-540847
เคาท์เตอร์ โรบินอุดรธานี ชั้น  2 โทร.  042-223732
เคาท์เตอร์ เสริมไทยคอมเพล็กษ์ มหาสารคาม ชั้น  1 โทร.  043-970665

 

โซนภาคเหนือ

กาดสวนแก้วเชียงใหม่ ชั้น  G โทร.  053-894368
เซ็นทรัลลำปาง ชั้น  1 โทร.  054-811912
บิ๊กซีกำแพงเพชร ชั้น  1 โทร.  055-853873
บิ๊กซีเชียงราย ชั้น  1 โทร.  053-746845
แฟรี่แลนด์นครสวรรค์ ชั้น  1 โทร.  056-311303
โลตัสน่าน ชั้น  1 โทร.  054-684737
โลตัสเพชรบูรณ์ ชั้น  1 โทร.  056-743745
โลตัสหนองฉาง ชั้น  1 โทร.  056-510804
แอร์พอร์ตเชียงใหม่ ชั้น  G โทร.  053-201966
เคาท์เตอร์ เจริญพร พะเยา ชั้น  1 โทร.  054-480439
เคาท์เตอร์ แจ่มฟ้า ชั้น  1 โทร.  053-530079
เคาท์เตอร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น  2 โทร.  053-288654
เคาท์เตอร์ ฟรายเดย์ อุตรดิตถ์ ชั้น  2 โทร.  055-403653
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เชียงราย ชั้น  1 โทร.  053-179960
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เชียงใหม่ ชั้น  2 โทร.  053-270196
เคาท์เตอร์ โรบินสัน พิษณุโลก ชั้น  2 โทร.  055-322447
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เพชรบุรี ชั้น  – โทร.  032-491831
เคาท์เตอร์ โรบินสัน แม่สอด ชั้น  1 โทร.  055-530346
เคาท์เตอร์ เสรีลำปาง ชั้น  1 โทร.  054-322781
เคาท์เตอร์ โรบินสัน กำแพงเพชร None โทร.  055-867233

 

โซนภาคใต้

เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช ชั้น  3 โทร.  075-392798
เซ็นทรัลสุราษณ์ธานี ชั้น  1 โทร.  077-489887
เซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น  2 โทร.  074-339662
บิ๊กซีระนอง ชั้น  1 โทร.  077-880187
โลตัสนครศรีธรรมราช ชั้น  1 โทร.  075-357595
โลตัสพัทลุง ชั้น  G โทร.  074-606601
โลตัสภูเก็ต ชั้น  1 โทร.  076-254940
โลตัสสุราษณ์ธานี ชั้น  1 โทร.  077-221868
โอเชี่ยนชุมพร ชั้น  2 โทร.  077-506771
เคาท์เตอร์ ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น  3 โทร.  076-209013
เคาท์เตอร์ ไดอาน่า หาดใหญ่ ชั้น  2 โทร.  074-428507
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ตรัง ชั้น  1 โทร.  075-820253
เคาท์เตอร์ โรบินสัน นครศรีธรรมราช ชั้น  1 โทร.  075-357244
เคาท์เตอร์ โรบินสัน ภูเก็ต ชั้น  2 โทร.  076-256984
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สุราษฏร์ธานี ชั้น  – โทร.  077-489987
เคาท์เตอร์ โรบินสัน หาดใหญ่ ชั้น  1 โทร.  074-234616
เคาท์เตอร์ โรบินสันจังซีลอน ชั้น  2 โทร.  076-366122
เคาท์เตอร์ ลีทรัพย์สิน สงขลา ชั้น  2 โทร.  074-324510
เคาท์เตอร์ โว๊ค กระบี่ ชั้น  1 โทร.  075-624529
เคาท์เตอร์ สปอร์ตเวิด์ล จังซีลอน ชั้น  1 None
เคาท์เตอร์ สหไทยนครศรีธรรมราช ชั้น  2 โทร.  075-311108
เคาท์เตอร์ โอเดียน หาดใหญ่ ชั้น  2 โทร.  074-350800