โซนภาคเหนือ

กาดสวนแก้วเชียงใหม่ ชั้น  G โทร.  053-894368
เซ็นทรัลลำปาง ชั้น  1 โทร.  054-811912
บิ๊กซีกำแพงเพชร ชั้น  1 โทร.  055-853873
บิ๊กซีเชียงราย ชั้น  1 โทร.  053-746845
แฟรี่แลนด์นครสวรรค์ ชั้น  1 โทร.  056-311303
โลตัสน่าน ชั้น  1 โทร.  054-684737
โลตัสเพชรบูรณ์ ชั้น  1 โทร.  056-743745
โลตัสหนองฉาง ชั้น  1 โทร.  056-510804
แอร์พอร์ตเชียงใหม่ ชั้น  G โทร.  053-201966
เคาท์เตอร์ เจริญพร พะเยา ชั้น  1 โทร.  054-480439
เคาท์เตอร์ แจ่มฟ้า ชั้น  1 โทร.  053-530079
เคาท์เตอร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น  2 โทร.  053-288654
เคาท์เตอร์ ฟรายเดย์ อุตรดิตถ์ ชั้น  2 โทร.  055-403653
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เชียงราย ชั้น  1 โทร.  053-179960
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เชียงใหม่ ชั้น  2 โทร.  053-270196
เคาท์เตอร์ โรบินสัน พิษณุโลก ชั้น  2 โทร.  055-322447
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เพชรบุรี ชั้น  – โทร.  032-491831
เคาท์เตอร์ โรบินสัน แม่สอด ชั้น  1 โทร.  055-530346
เคาท์เตอร์ เสรีลำปาง ชั้น  1 โทร.  054-322781
เคาท์เตอร์ โรบินสัน กำแพงเพชร None โทร.  055-867233