โซนภาคอีสาน

ซิตี้มอลล์อุบลราชธานี ชั้น  2 โทร.  045-311289
เซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-288160
เซ็นทรัลโคราช None โทร. 044-229428e
เดอะมอลล์โคราช None None
เซ็นทรัลอุดรธานี ชั้น  1 โทร.  042-343965
เซ็นทรัลอุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-422477
ทวีกิจบุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-621100
บิ๊กเจียงหนองคาย ชั้น  1 โทร.  042-465119
บิ๊กซีบ้านไผ่ ชั้น  1 โทร.  043-274484
บิ๊กซีบุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-690189
บิ๊กซีมุกดาหาร ชั้น  1 โทร.  042-661920
บิ๊กซีร้อยเอ็ด ชั้น  1 โทร.  043-624793
บิ๊กซีเลย ชั้น  1 โทร.  042-845770
บิ๊กซีศรีสะเกษ ชั้น  1 โทร.  045-634390
บิ๊กซีอุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-284781
แฟรี่ขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-320822
โลตัสกาฬสินธุ์ ชั้น  1 โทร.  043-820053
โลตัสขอนแก่น ชั้น  1 โทร.  043-911765
โลตัสเชียงยืน ชั้น  1 โทร.  043-781589
โลตัสบึงกาฬ ชั้น  1 โทร.  042-492254
โลตัสยโสธร ชั้น  1 โทร.  045-711245
สุรินทร์พลาซ่า ชั้น  1 โทร.  044-539097
เสริมไทยคอมเพล็กษ์มหาสารคาม ชั้น  2 โทร.  043-970664
โลตัสอุดรธานี ชั้น  1 โทร.  042-130608
เคาท์เตอร์ คลังพลาซ่า โคราช ชั้น  1 โทร.  044-248089
เคาท์เตอร์ แจ่มฟ้า 2 ชั้น  1 โทร.  053-093491
เคาท์เตอร์ ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี ชั้น  1 โทร.  045-312881
เคาท์เตอร์ ซุ่นเฮง ศรีสะเกษ ชั้น  2 โทร.  045-631660
เคาท์เตอร์ แฟรี่ ขอนแก่น ชั้น  2 โทร.  043-226621
เคาท์เตอร์ ร้อยเอ็ด พลาซ่า ชั้น  1 โทร.  043-520167
เคาท์เตอร์ โรบินสัน เซ็นทรัลอุบลราชธานี ชั้น  2 โทร.  045-422760
เคาท์เตอร์ โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น  1 โทร.  044-600700
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สกลนคร ชั้น  1 โทร.  042-971852
เคาท์เตอร์ โรบินสัน สุรินทร์ ชั้น  1 โทร.  044-042850
เคาท์เตอร์ โรบินสันขอนแก่น ชั้น  2 โทร.  043-288233
เคาท์เตอร์ โรบินสันมุกดาหาร ชั้น  1 โทร.  042-672346
เคาท์เตอร์ โรบินสันร้อยเอ็ด ชั้น  1 โทร.  043-540847
เคาท์เตอร์ โรบินอุดรธานี ชั้น  2 โทร.  042-223732
เคาท์เตอร์ เสริมไทยคอมเพล็กษ์ มหาสารคาม ชั้น  1 โทร.  043-970665