Monthly Archives: February 2017

February 16, 2017

บอดี้โกลฟ บริจาคเสื้อผ้าให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณดลนภาธรรมวัฒนะ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการตลาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อผ้าแบรน ด์ Body Glove จำนวน 6,530 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,375,117.50 บาท… Read More

Livefyre Not Displaying on this post