March 31, 2015

บรรยากาศงาน Warehouse Sale ลดสูงสุดถึง 70%

บรรยากาศงานลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี  งาน Warehouse Sale ลดสูงสุด 70%  ณ สำนักงานใหญ่บอดี้โกลฟ มีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2558 นี้

0 comments